Friday, September 24

OTC: Design
  • All Day
OTC: Innovate
  • All Day
IDE Ambassadors Meeting
  • 12:00 PM-1:00 PM
CSA Soup Kitchen Program
  • 3:30 PM-7:15 PM
STARS Kickoff
  • 4:30 PM-6:30 PM